Telekomunikacijos

Mūsų bendrovė teikia mobiliųjų tinklų techninės priežiūros, įrengimo, montavimo, atidavimo eksploatuoti ir modernizavimo paslaugas užsakovų objektuose.

Šiuo metu teikiame šias telekomunikacijų paslaugas:

 • ŸMetalo konstrukcijų įrengimas (karkasų, rėmų, vamzdžių ir kt.) ant įvairių tipų stiebų ir bokštų.
 • Visų tipų antenų montavimas (panelinių, radijo relinių linijų, banginio kanalo („Yagi“) ir kt.), įskaitant keitimą (angl. swap), reguliavimą ir centravimą.
 • ŸVisų tipų fiderių ir kabelių įrengimas pagal užsakovo standartus ir reikalavimus.
 • ŸSpecialios įrangos (sumatorių, „TMA“ ir kt.) įrengimas ir derinimas ant bokštų ir stiebų.
 • ŸFiderių ir įrangos nuo stiebų ir bokštų demontavimas.
 • ŸĮrangos ir montavimo kokybės testavimas su „SiteMaster“.
 • Ÿ„PIM Master“ testavimas.
 • ŸVisų reikalingų įrangos montavimo ir derinimo dokumentų parengimas pagal užsakovo ir projekto reikalavimus.
 • ŸBevielių tinklų įrangos inspektavimas (angl. Site surveys) parengiant reikalingus dokumentus pagal iškeltus reikalavimus ir pateiktą užduotį.
 • ŸRadijo relinių linijų (angl. MW) instaliavimas, reguliavimas, derinimas ir konfigūravimas.
 • ŸKitos duomenų perdavimo įrangos įrengimas (angl. transmission).
 • ŸBevielių tinklų maitinimo sistemų montavimas, derinimas ir konfigūravimas.
 • ŸAvarinės signalizacijos įrengimas ir konfigūravimas bevieliuose tinkluose.
 • ŸSkirtingų gamintojų „BTS“ montavimas ir instaliavimas.

Mes ne tik parenkame darbuotojus, bet ir atliekame šias funkcijas:

 • ŸBūsimų darbuotojų mokymas ir jų kvalifikacijos įvertinimas pagal Užsakovo reikalavimus.
 • ŸPersonalo valdymas projekte.
 • ŸPeriodinis darbuotojų kvalifikacijos vertinimas, mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
 • ŸProjekto administravimas ir koordinavimas.

Išsamus mobiliojo ryšio antenų montuotojų parengimo pristatymas (PDF)