Veikla

Žmogiškųjų išteklių parengimas

„Gridin's Group“ specializacija – aukštos kvalifikacijos technikos specialistų rengimas pagal potencialių užsakovų reikalavimus. Specialistų rengimo procesas apima mokymo programos sukūrimą pagal užsakovo techninius reikalavimus, specialistų mokymą ir jų atestavimą (atestacijoje gali dalyvauti užsakovo atstovai) mūsų Tarptautiniame mokymų centre (ITC).

Projektų valdymas

Bendrovė teikia paslaugas pramonės ir civiliniuose projektuose jūros ir kranto sektoriuose. Aukšta atliekamų darbų kokybė, išskirtinis dėmesys kiekvienam užsakovui ir lankstumas – mūsų veiklos pagrindas. Bendrovė atlieka kompleksinės statybos ir remonto paslaugas bei darbus, kuriuos vykdo reikiamos kvalifikacijos technikos specialistai.

Projektų valdymas vykdomas šiais etapais:

  • Darbuotojų specialaus mokymo organizavimas pagal užsakovo reikalavimus ir konkrečias darbo sąlygas;
  • Personalo valdymas projekte;
  • Darbuotojų kvalifikacijos periodinio vertinimo ir mokymo, įgyjant ar keliant kvalifikaciją, organizavimas;
  • Darbų administravimas ir koordinavimas projekte.

Darbo sauga

„Gridin's Group“ vykdant veiklą vadovaujasi ISO standartu (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007) – integruota valdymo sistema, kurios tikslas – užtikrinti, kad būtų nuolat laikomasi nustatytų kokybės, ekologijos, sveikatos apsaugos ir darbo saugos standartų. Darbo sauga – vienas iš pagrindinių bendrovės prioritetų.